Thursday, March 5, 2009

K-Economic

Knowledge-Based Economy atau dikenali dengan K-Ekonomi adalah satu konsep yang digunakan dalam proses pengeluaran, pernedaran berdasarkan pengetahuan (knowladge). Terbahagi kepada dua iaitu, bersifat subjek dan abstrak. Lebih fokus kepada teknologi maklumat.

Faktor pengeluaran yang digunakan adalah buruh, tanah, modal, usahawaan. K-economi telah menambah satu lagi faktor untuk pengaluaran iaitu pengetahuan. Malaysia merupakan salah satu negara yang mengunakan K-economi dalam proses pengeluaran. Pengetahuan dan kemahiran oleh pakar dalam R&D digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan output yang lebih berkualiti. R&D adalah alternatif dalam penerokaan baru dalam inovasi yang semakin terkenal dalam pengeluaran. Ini adalah penting untuk meningkatkan lagi proses pengeluaran.

4 perkara yang penting dalam K-economi, menurut Pallirs,

Pertama, Economic and Institution Regime iaitu kerajaan yang berkuasa menentukan bentuk ekonomi yang diguna pakai di malaysia. Malaysia kini mengamalkan ekonomi kapitalias, ekonomi Islam walaupun tidak sepenuhnya.

Kedua, Pendidikan (Education), mencari golongan pemikir adalah ramai di pusat-pusat pendidikan seperti Universiti penting dalam memperkasakan konsep K-economi. Pelajar yang mengambil kos Perancangan Ekonomi merupakan golongan yang mendapat peluang pekerjaan yang tinggi kerana mereka master dalam bidang yang mereka ceburi.

Ketiga, Inovasi (Innovation), merupakan proses pembaharuan atau memperbaiki sumber sedia ada untuk menjadi lebih bernilai. Inovasi juga penting dalam K-ekonomi kerana pencarian idea-idea baru membantu meningkatkan lagi ekonomi sedia ada.

Keempat, infrastructur maklumat, iaitu ICT, (Information Infrastructure), peranan badan yang bertanggungjawab dalam memajukan K-ekonomi.


No comments: