Tuesday, March 10, 2009

Life Insurance (Insuran nyawa)

Insuran nyawa adalah insuran yang paling penting hari ini. Tidak kira kita dari golongan mana, miskin, kaya, tua, muda, berilmu atau langsung tidak mempunyai taraf pendidikan. Seorang nelayan juga mempunyai insuran nyawa begitu juga dengan golongan intelektual. Apalagi orang-orang kenamaan. Kerana setiap kejadian seperti kemalangan, kematian ataupun kebakaran.

No comments: