Friday, May 1, 2009

Kesan Pembangunan Perisian

Kesan globalisasi

Ramai pelajar dalam dunia maju itu pernah mengelak darjah yang disangkut untuk kejuruteraan perisian disebabkan oleh ketakutan penyumberan luar pesisir (mengimport produk perisian atau perkhidmatan-perkhidmatan dari negara lain) dan digantikan oleh asing visa pekerja-pekerja. Walaupun statistik kerajaan usah kini menunjukkan satu ancaman untuk kejuruteraan perisian sendiri; satu kerjaya berkaitan, pengaturcaraan komputer boleh kelihatan seperti telah terjejas.

Sering satu dijangka untuk mula bertolak sebagai seorang pengaturcara komputer sebelum menjadi dinaikkan pangkat ke jurutera perisian. Oleh itu, laluan kerjaya untuk kejuruteraan perisian mungkin kasar, terutama semasa kemelesetan.

Ada yang berkerjaya kaunselor-kaunselor mencadangkan satu pelajar juga ditumpukan pada "kemahiran rakyat" dan kemahiran perniagaan dari semata-mata kemahiran teknikal kerana seperti "kemahiran-kemahiran ringan" adalah dikatakan lebih sukar untuk luar pesisir. Ia separa pengurusan aspek-aspek kejuruteraan perisian yang kelihatan menjadi apa telah menahan ia daripada kewujudan yang terimpak oleh globalisasi.

No comments: