Friday, May 1, 2009

Requirement SFWE

Analisis syarat-syarat dalam kejuruteraan sistem dan kejuruteraan perisian, merangkumi tugas-tugas mereka begitu memasuki penentu keperluan-keperluan atau syarat-syarat untuk bertemu untuk satu produk yang baru atau berubah, mengambil akaun bagi syarat-syarat yang mungkin bertentangan pelbagai pemegang kepentingan, seperti waris-waris atau pengguna-pengguna.

Analisis syarat-syarat adalah kritikal untuk kejayaan satu projek pembangunan. Syarat-syarat mesti dapat diambil tindakan, boleh diukur, boleh diuji, berkaitan dengan mengenal pasti keperluan perniagaan atau peluang-peluang, dan ditakrifkan ke satu tahap perincian mencukupi untuk rekabentuk sistem.

No comments: