Friday, May 1, 2009

Software Engineering

Kejuruteraan perisian permohonan satu pendekatan yang sistematik, berdisiplin, dapat dikuantifikasikan untuk pembangunan, operasi, dan penyenggaraan perisian, dan kajian pendekatan-pendekatan ini; iaitu, permohonan kejuruteraan untuk perisian.

Kejuruteraan perisian tempoh pertama yang diwujud dalam 1968 Persidangan NATO SOFTWARE ENGINEERING dan telah dimaksudkan untuk membangkitkan kemarahan pemikiran mengenai arus "krisis perisian" pada masa itu.

Semenjak itu, ia telah meneruskan seperti satu profesion dan lapangan mendedikasikan mencipta perisian komputer iaitu berkualiti lebih tinggi, lebih murah, maintainable, dan lebih cepat untuk membina.

Sejak bidang masih agak anak yang disamakan untuk bidang kakak nya kejuruteraan, terdapat masih banyak kerja dan perbahasan sekitar kejuruteraan perisian apa sebenarnya adalah, dan jika ia layak kejuruteraan gelaran.

Ia telah membesar secara organik daripada had-had bagi menonton perisian sebagai hanya pengaturcaraan.

Pembangunan perisian suatu istilah kadangkala mengutamakan oleh pengamal-pengamal dalam industri siapa melihat kejuruteraan perisian sebagai terlalu menindas dan constrictive untuk proses yang mudah dibentuk mencipta perisian komputer.

Masih belum, meskipun belianya seperti satu profesion, rupa masa hadapan bidang cerah sebagai Money Magazine dan Salary.com terkadar kejuruteraan perisian sebagai kerja yang terbaik di Amerika pada 2006.

No comments: