Friday, May 1, 2009

Sub-disciplines

# Syarat-syarat perisian: Pemerolehan, analisis, spesifikasi, dan pengesahan syarat-syarat untuk perisian.
# Reka bentuk perisian: Rekaan perisian adalah lazimnya dilakukan dengan Kejuruteraan Perisian Bantuan Komputer (KES) standard-standard alatan dan penggunaan untuk format, seperti Unified Modeling Language (UML).
# Pembangunan perisian: Pembinaan perisian melalui penggunaan bahasa-bahasa pemprograman.
# Ujian perisian
# Penyenggaraan perisian: Sistem-sistem perisian sering mempunyai masalah dan penambahan keperluan untuk sekian lama selepas mereka pertama selesai. Ini subbidang urus janji-urus janji dengan masalah itu.

No comments: